Сайт посвящен Поэту Михаилу Николаевичу Петренко

Сайт присвячений поетові Харківської школи
романтиків першої половини ХІХ століття
Михайлу Миколайовичу Петренку

Михайло Петренко
Портрет Михайла Петренка роботи заслуженого художника України О. М. Чередниченка опублікований на умовах ліцензії CC BY-SA 3.0 Unported

«Дивлюся на небо та й думку гадаю:
Чому я не соколъ, чому не лjтаю?
Чому менj, Боже, Ти крилля не давъ?
Я бъ землю покинув и въ небо злjтавъ…»

М. Петренко,
«Снjпъ», Недоля, 1841 рік

 

«Петренко, Михайло Николаевичъ, родился въ 1817 году, и, большею частію, проживалъ и узналъ языкъ и бытъ народный въ городѣ Славянскѣ и его окрестностяхъ, Изюмскаго Уѣзда; окончилъ курсъ ученія въ 1841 году въ Харьковском Университетѣ, и потомъ опредѣлился на службу по гражданскому вѣдомству. Кромѣ напечатанных здѣсь сочиненій написалъ еще оперу, нигдѣ не напечатанную; – первыя же стихотворенія его напечатаны въ украинскомъ литературномъ сборникѣ: Молодикъ на 1843 годъ.».

Амвросій Метлинський,
«Южный русскій зборникъ»
1848 рік

 

«№ 14. 1862 годъ, 25 декабря умер, 27 декабря погребенъ. «Города Лебедина Уѣздный Стряпчій Коллежский Ассесоръ Михаилъ Николаевъ сынъ Петренко, сорока пяти лѣтъ. – 45 ... Кто совершалъ погребеніе и гдѣ погребенъ/ … на отведенномъ приходскомъ кладбыщѣ».

Виписка з Книги реєстрації народившихся,
одружившихся та померлих у 1862 – 1872 р.р.
(Миколаївська церква, м. Лебедин, Харківська губернія)

Спадщина Поета:

Поетичні знахідки

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.