ВЕСНА.

 

                                             ==

 

Весна, весна, годuна мuла,

Як гарно тu, як пuшно тu

Долuнu, горu заселuла,

Скрѝзь-скрѝзь розкuнула квити:

Усе кругом зазеленило!

Чого-ж очам моим немuло

Дивuтuся на Божuй свит?

У мене серденько болuть,

А сльози нuжуться на вии!

Се от того, що бач лита мои,

Ще раннии та молодии

Не бачuлu, не чуялu веснu!

О Боже, Боже милостuвuй!

Якuй соби я несчастлuвuй…

Навряд на свити є таки.

На що-ж мени си чорни кудри,

Яки так вьються в празник, в будни?

Вони без радости тяжки!

На що-ж мени си чорни бровu,

Колu не маю счастя, доли!

Як-бu ще змалечку давно

Вони-б посиклuсь та злuнялu,

Все-б легче серденьку було,

И менше-б жалю завдавалu!

Так их и лuхо не бере, –

Вонu вѝд лuха пуще вьються,

Им и дармẚ, що сльози льються!

Так бровu колесом веде

Саме-ж то лuхо над очuма:

Се мабутu посмих його,

Що я бездольнuй сuротuна…

Ох щось на сердце налягло!

Пиду, паду я биля нuвu,

И там спочuну на рuльли,

Та помьяну лита свои,

Яки пройшлu, не зеленилu.

                  __ . __

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.