Тудu мои очи, тудu моя думка,

Де тu жuвеш, Галю, сердешна голубка;

Од раннього-ранку до пизньои ночи

Я плачу без тебе, и вuплакав очи;

А тu мого горя не чуєш, не знаєш.

О, як болuть сердце, як тебе згадаєш!

Дарма топлю очи далеко за горu;

Я Гали не бачу. За те-ж люте горе,

Мов тая гадюка, коло сердця въється:

О! як йому тяжко, о як воно бьється!

Дарма топлю очи в крайнѐбо блакuтне:

Для всих воно ясне, ласкаве, прuвитне,

По ньому так пuшно мисяць краснuй ходе,

И тuсяча тuсяч зѝрок за нuм броде:

Вѝд його-ж на мене недолею виє:

Як гляну в крайнѐбо, серденько занuє,

Останнюю радѝсть од сердця одгоне,

Тумане очuци, душу горем томе;

Бо там за горою, де зѝронька сяє,

Там, там моя мuла голубка вuтає,

Закрuлась вѝдъ мене и небом, й горамu,

А я тут зостався з горем та сльозамu.

Тудu-ж мои очи, тудu моя думка,

Де тu жuвеш, Галю, сердешна голубка!

       __ . __

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.