Про дітей Михайла Петренка у Формулярних  списках 1851, 1853 та 1858 рр.

 

   На сьогоднішній день доступні та проаналізовані декілька Формулярних списків Михайла Миколайовича Петренко, що містять коротку інформацію про дітей. 

   Аналіз цих доступних документів дозволяє зробити деякі однозначні висновки стосовно його дітей.  

   Так, у «Формулярному списку про службу Лебединського Повітового Стряпчого Колезького секретаря Михайла Миколайовича Петренка» за 1851 рік (жовтень 28 дня) вказано, що М. М. Петренко одружений на дворянці Анні Миргородовій та має двох дітей, що знаходилися при батьку (тобто в Лебедині):

- сина Миколу (народився 16 серпня 1849 р.) та

- дочку Людмилу (народилася 23 серпня 1851 р.).

   «Формулярний список Лебединського повітового стряпчого титулярного радника Михайла Миколайовича Петренка» на 1853 рік має запис:

   ... Одружений на дворянці Анні Миргородовій, має

- сина Миколу (народився 16 серпня 1849 р.) та

- дочку Варвару (народилася 1853 року 16 січня)».  

   Отже, дочка Людмила померла до написання Формулярного списку 1853 року.

   Очевидним стає факт смерті Варвари в дитячому віці (до 1858 року), тому як в «Формулярному списку про службу Лебединського Повітового Стряпчого Титулярного Радника Михайла Миколайовича Петренка за 1858 рік» (складеного у 1858 році)

вона вже не згадується.

   В цьому документі має місце запис, що М. М. Петренко мав трьох дітей, що знаходилися при ньому (тобто в Лебедині):

- сина Миколу (народився 16 серпня 1849 р.)

- дочку Марію (народилася 23 січня 1855 р.) та

- сина Євграфа (народився 20 квітня 1857 р.)

   Зважаючи на той факт, що сім'я Михайла Петренка проживала в Лебедині, є підстави вважати, що Людмила та Варвара поховані в цьому місті. 

   Звичайно, враховуючи, що Анна Євграфівна була з Гадяча (Полтавська губернія), та, можливо інколи відвідувала батьків, хтось з дочок міг померти і в Полтавській губернії.

   Проте, в Лебедині можна було б чекати відшукання трьох могил, що стали останнім земним притулком для сестер Людмили, Варвари та їх батька Михайла Петренка, який помер 25 грудня 1862 року.

   Як складалося життя дружини Михайла Петренко Анни Євграфівни та третьої дочки Марії доки невідомо.

   Невідоме місце поховання старшого сина Миколи Михайловича Петренка, що проживав в селі Гудимівка Лебединського повіту, й померлого у 1884 р. (точна дата невідома). 

   Євграф Михайлович Петренко (1857 р. н.) помер 14.01.1910 р. та похований на кладовищі невеликого населеного пункту Таганаш, що в Криму.

 

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.