Про медаль «В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1853-1856 ГГ.».

 

   «Формулярный список о службѣ Лебединскаго Уезднаго Стряпчаго, Титулярнаго Совѣтника Михаила Николаевича Петренка. За 1858 годъ» вміщує інформацію, що «По Высочайшему манифесту, состоявшемуся в 26 день августа 1856 года, награжден бронзовой медалью в память войны 1853-1856 годов 1856 26 августа…».

   Представлялося досить цікавим з'ясувати причини появи такої медалі у Михайла Петренка, тим паче, що деякі автори наполегливо пов'язували нагородження пам'ятною медаллю з його участю у Кримській війні 1853-1856 рр.  

   Виявлена в літературі інформація про медаль надається нижче.

 

   Медаль «В ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1853-1856 ГГ.» – нагородна медаль в пам'ять Східної (Кримською) війни 1853–1856 рр. заснована 26 серпня 1856 імператором Олександром II.   Медалі карбували двох різновидів – зі світлої й темної бронзи, діаметром 28 мм. Носили ці винагороди на чотирьох різних орденських стрічках – залежно від міри участі нагороджуваних у війні.  

   Медаллю зі світлої бронзи нагороджувалися:

– на Георгіївській стрічці: всі чини окремого Кавказького корпусу що брали участь у військових діях, всі морські чини що брали участь у Синопській битві, а також всі учасники захисту Петропавловська на Камчатці.  

– на Андріївській стрічці: всі останні чини армії й флоту що брали участь у військових діях.

– на Володимирській стрічці: всі чини державного ополчення, чиновники, священики та сестри милосердя, що знаходилися при військах, що брали участь у військових діях.        

   Медаллю з темної бронзи нагороджувалися:

– на Володимирській стрічці: військові й цивільні чини всіх відомств, старіші в роді дворянських сімейств.

– на Аннінськой стрічці: нагороджувалися купці й багаті громадяни, «які відрізнилися приношеннями на витрати війни або на посібники пораненим та сімействам убитих».

 

   Медаль «В память войны 1853-1856 гг.» (I ступень, світла бронза)

 

medal01

 

 

   Медаль «В память войны 1853–1856 гг.» (II ступень, темная бронза)

 

medal02

 

 

Джерела:

- Вікіпедія

- Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль (в 2-х томах), Т1, 1995.

- Фото медали: Сергей Купрюшкина (Кемерово)

 

   Якою саме медаллю був нагороджений повітовий стряпчий М. Петренко в документі не вказано, але, згідно з описом наведеним вище, також зважаючи на той факт, що у відповідній графі єдиного виявленого на сьогоднішній день Формулярного списку на 1858 р. (після 1856 року): «Был ли в походах против неприятеля и в самих сражениях и когда именно» - однозначно вказано - «не был», з великою вірогідністю можна передбачити, що нагороджений він був медаллю з темної бронзи на Володимирській стрічці..  

 

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.