Дещо про освіту Михайла Петренка

 

   Михайло Миколайович Петренко народився у 1817 році швидше за все в м. Слов'янську, Ізюмського повіту, що в ті часи знаходився на території Слобідсько-Української губернії, та помер 25.12.1862 років в повітовому містечку Лебедин Харківської губернії.

   Невідомо де Михайло здобував початкову освіту та який учбовий заклад закінчував перед вступом до університету, проте, однозначно встановлено, що восени 1837 року він був зарахований на юридичний факультет Харківського університету і завершив навчання у 1841 році зі ступенем Дійсного студента [див. нижче].

   На сьогоднішній день доступні два документи, підтверджуючих навчання Михайла в університеті:

   - «Кондуитный списокъ своекоштныхъ студентовъ Императорскаго Харьковскаго Университета с 1-го марта по 1-е сентября 1839 года», який зберігається в архівних фондах університету. У списках значиться «Петренковъ Михаилъ. /Время вступления въ Университетъ – 15 Сентября 1837 годъ / Поведеніе – Хорошаго», проте, не дивлячись на те, що назва факультету не вказана, мабуть, йдеться саме про Михайла Петренка (збіг інших прізвищ з двох списків).

   - «Списокъ студентовъ Императорскаго Харьковскаго Университета на 1840/41 академическій годъ по юридическому факультету (IV курс)», який доступний з одного з веб-сайтів університету:

 http://dspace.univer.kharkov.ua/browse?type=dateissued

   У цьому списку серед студентів четвертого курсу юридичного факультету значився під номером 25 «Петренко Михаилъ / Время вступленія въ Университетъ – 21 Сен. 1837. / Из какого званія – Об. оф. сынъ./ На какомъ содержаніи. – На собственномъ».

   Слід зазначити, що широко поширена помилкова дата вступу Михайла в університет (1836 рік) вперше була вказана у 1956 р. І. Овчаренком в статті газети «Социалистический Донбасс».

[*]   Дійсний студент нижче вчене звання в Російській імперії. Привласнювалося особам, що закінчили університет без відмінності (що закінчили з відмінністю удостоювалися звання кандидата). Засноване «Положением о производстве в учёные степени» 20 січня 1819 на додаток до раніше існуючих ступенів кандидата, магістра та доктора. Давало право на чин 14-го класу (Колезький реєстратор), з 1822 р. – 12-го класу (Губернський секретар).

   Звання було скасоване університетським статутом 1835 року, проте зберігалося аналогічне для випускників університету, що закінчили курс без відмінностей.          

   Звання дійсного студента було скасоване загальним університетським статутом 1884 року.

Використання матеріалів з сайту допускається в статтях, книгах та публікаціях з обов'язковим посиланням на сайт. Всі матеріали сайту можуть використовуватися виключно в некомерційних цілях і не повинні використовуватися для витягання прибутка.