Дивлюсь я на небо

САЙТ ПРИСВЯЧЕНО ПОЕТУ-РОМАНТИКУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ МИХАЙЛУ МИКОЛАЙОВИЧУ ПЕТРЕНКУ (1817-1862) // САЙТ ПОСВЯЩЕН ПОЭТУ-РОМАНТИКУ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ ВЕКА МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ПЕТРЕНКО (1817-1862)

«Дивлюся на небо та й думку гадаю:
Чому я не соколъ, чому не лjтаю?
Чому менj, Боже, Ти крилля не давъ?
Я бъ землю покинув и въ небо злjтавъ…»

М. Петренко,
«Снjпъ», Недоля, 1841 рік

Портрет Михайла Петренка роботи заслуженого художника України О. М. Чередниченка опублікований на умовах ліцензії CC BY-SA 3.0 Unported

«Петренко, Михайло Николаевичъ, родился въ 1817 году, и, большею частію, проживалъ и узналъ языкъ и бытъ народный въ городѣ Славянскѣ и его окрестностяхъ, Изюмскаго Уѣзда; окончилъ курсъ ученія въ 1841 году въ Харьковском Университетѣ, и потомъ опредѣлился на службу по гражданскому вѣдомству. Кромѣ напечатанных здѣсь сочиненій написалъ еще оперу, нигдѣ не напечатанную; – первыя же стихотворенія его напечатаны въ украинскомъ литературномъ сборникѣ: Молодикъ на 1843 годъ.».

Амвросій Метлинський, «Южный русскій зборникъ», 1848 рік

 

«№ 14. 1862 годъ, 25 декабря умер, 27 декабря погребенъ. «Города Лебедина Уѣздный Стряпчій Коллежский Ассесоръ Михаилъ Николаевъ сынъ Петренко, сорока пяти лѣтъ. – 45 … Кто совершалъ погребеніе и гдѣ погребенъ/ … на отведенномъ приходскомъ кладбыщѣ».

Виписка з Метричної книги (реєстрації народжених, одружених та померлих у 1862 – 1872 рр., Миколаївська церква, м. Лебедин, Харківська губернія)

 

Усі, хто знайомий з творчістю поета-романтика Михайла Петренка, або хотів би дізнатися більше про його життя і творчість, кому є цікавим пошук та відкриття ще невідомих сторінок його творчої біографії, знайдуть на сайті відповіді на деякі питання.

Дослідження тривають, адже досі документально не підтверджено місце й повна дата народження Поета (хх.хх.1817), остаточно не встановлено місце проживання його батьків у Слов’янську, та місце поховання Михайла Петренка в Лебедині.

Не знайдено будь-яких документів, що дозволяють дізнатися про життя Михайла до вступу та безпосередньо після закінчення університету (1841). Перші згадки про службу Михайла Петренка зустрічаються тільки в документах 1844-го року.

Цікаво було б розшукати більш детальну інформацію про батьків Михайла Петренка, його дружину та дітей.

Все ще не знайдено справжній (автентичний) портрет Поета.

Зустріч Михайла Петренка з Тарасом Шевченком у Лебедині теоретично могла відбутися, проте поки що це є нічим не підтверджена, хоча й логічно обгрунтована та приваблива гіпотеза.

На сайті розміщено практично все, що документально відомо про життя і творчість Поета.

Дослідження проводяться в межах документального генеалого-краєзнавчо-літературного проєкту «Ідентифікація Петренків» у співпраці з архівами та бібліотеками з 2012 року.

Метою досліджень, присвячених Михайлу Петренку, є встановлення достовірних фактів з його життя і творчості, а також критичний аналіз помилок та непорозумінь, яких припускалися в різних публікаціях окремі недобросовісні «дослідники», іноді просто звичайні «популяризатори».

Учасники Проєкту вдячні за допомогу в пошуках будь-якої інформації, що пов’язана з поетом-романтиком Михайлом Петренком та представниками роду Петренків, до якого він належить.